Jos v.d. Elzen & Zn. B.V.

Al meer dan tachtig jaar goed in grond

Storten op onze overslag

Kleine bedrijven en particulieren kunnen bij ons ook hun afval storten.
Op onze locatie hebben wij daarvoor een overslagplaats voor diverse soorten afval.
Al het afval wordt bij binnenkomst per stroom gewogen op onze 50 ton's weegbrug.

De te storten stromen zijn:
  • Puin
  • Bouw-sloopafval
  • Groenafval
  • Houtafval
  • Isolatiemateriaal
Wij accepteren géén chemisch afval en of asbesthoudende (gelijkende) materialen.

Voor meer informatie betreffende soorten afval en hun stortkosten kunt u kontact met ons opnemen.