Jos v.d. Elzen & Zn. B.V.

Al meer dan tachtig jaar goed in grond

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetwebsite [www.jvdelzen.nl] van Jos v.d. Elzen & Zn B.V.. gevestigd op de Leije 3 te Gemert [Nederland]. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op deze internetwebsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten
Jos v.d. Elzen & Zn B.V. behoudt alle rechten [waaronder auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten] met betrekking tot alle op of via deze internetwebsite aangeboden informatie [waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo`s]. Het is niet toegestaan informatie op deze internetwebsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jos v.d. Elzen & Zn B.V..

Tevens is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jos v.d. Elzen & Zn B.V. links naar websites van Jos v.d. Elzen & Zn B.V. weer te geven.

Toepasselijk recht
Op deze internetwebsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Copyright 2019 Jos v.d. Elzen & Zn B.V..

Realisatie website: Lumiat Software Solutions